Plenarprotokollets huvudsida
PR
91
2018 rd
Plenum
Torsdag 27.9.2018 kl. 16.00—18.29
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.29. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.00—18.01) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.01—18.29). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-208603
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om lagstiftningen gällande företagsansvar (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
MFT 143/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om utlänningars markaffärer i Finland (Leena Meri saf)
Muntligt spörsmål
MFT 144/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om aktiesparkonton (Paavo Arhinmäki vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 145/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga nativiteten och familjepolitiken (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 146/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Maria Lohelas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet
Begäran om befrielse
BEF 54/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av Ålands lagtings initiativ som innehåller förslag till lag om ändring av vallagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar
Lagmotion
Satu
Taavitsainen
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 59 § i mervärdesskattelagen
Lagmotion
Eeva-Maria
Maijala
cent
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2018. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 28.9.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.29. 
Senast publicerat 15-10-2018 10:09