Plenarprotokollets huvudsida
PR
95
2018 rd
Plenum
Torsdag 4.10.2018 kl. 16.01—18.11
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 18.11. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.01—18.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.00—18.11). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-210889
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Muntlig fråga om bekämpningen av klimatförändringen (Sanna Marin sd)
Muntligt spörsmål
MFT 147/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om bekämpningen av klimatförändringen (Satu Hassi gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 148/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att trygga de äldres välbefinnande (Sami Savio saf)
Muntligt spörsmål
MFT 149/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ett svagare uppsägningsskydd (Li Andersson vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 150/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om den nya sametingslagen (Eva Biaudet sv)
Muntligt spörsmål
MFT 151/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 5.10.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.11. 
Senast publicerat 4.10.2018 19:48