Plenarprotokollets huvudsida
PR
97
2016 rd
Plenum
Fredag 7.10.2016 kl. 12.59—13.32
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.59—13.32) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-79660
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 6.10.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 174-185/2016 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 421, 425, 426, 430, 432, 434, 437, 444-446, 448, 453, 455, 456, 458/2016 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 130/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 57 § och 69 § i elmarknadslagen
Lagmotion
Antti
Kaikkonen
cent
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 11.10.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Senast publicerat 10-01-2017 14:42