Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 97/2017 rd Plenum Tisdag 3.10.2017 kl. 13.59—18.47

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.47. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.16), andre vice talman Arto Satonen (16.16—17.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—18.47) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-144245Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden

InterpellationIP 3/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 91/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2017 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 91/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 91/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket

Regeringens propositionRP 95/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 95/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 4.10.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.47.