Senast publicerat 05-06-2021 13:37

Punkt i protokollet PR 10/2018 rd Plenum Onsdag 21.2.2018 kl. 14.15—17.37

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet

Regeringens propositionRP 6/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.