Punkt i protokollet
PR
10
2020 rd
Plenum
Torsdag 20.2.2020 kl. 15.59—19.11
3.5
Muntlig fråga om damidrott i tv (Mats Löfström sv)
Muntligt spörsmål
MFT 16/2020 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Nästa tema, nästa fråga, ledamot Löfström. 
Debatt
16.54
Mats
Löfström
r
Ärade herr talman! Damlejonens VM-final i fjol sågs av 1,5 miljoner tv-tittare. Ändå räknas finsk damishockey på VM-nivå inte som en sport av samhällelig betydelse enligt statsrådets förordning. Samma sak gäller fotbollen. Däremot räknas herrarnas slutspel i fotbolls-EM och -VM samt ishockey-VM som sådan och garanteras en plats i alla finländares tv-rutor. Mästerskap för damer däremot kan placeras bakom tv-kanalernas betalmurar, vilket inte är rättvist. 
Arvoisa puhemies! Viimevuotiset naisurheilun tähtihetket ovat olleet katsojamenestyksiä. Silti naisten mestaruuskilpailut voidaan sijoittaa tv-kanavien maksumuurien taakse mutta miesten maajoukkueelle taataan näkyvyys kaikkien suomalaisten tv-ruuduilla, koska yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo ohjaa sitä, mitkä urheilutapahtumat on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan näytettävä ilmaisilla tv-kanavilla. Luettelossa on vain miesten joukkueita, mikä on vanhanaikaista. [Puhemies koputtaa] Kysyn siksi hallitukselta: mitä voisimme tehdä, jotta nais- ja miesurheilulle annettaisiin aina yhteiskunnallisesti yhtä suuri painoarvo? 
16.55
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies, värderade herr talman! En berättigad och viktig fråga, inte minst sett ur ett jämställdhetsperspektiv, och jag tycker det är bra att vi diskuterar den här frågan också här i riksdagen. Samtidigt är det på sin plats att konstatera också att den här förordningen hör till minister Harakkas ansvarsområde, så jag håller mig på ett mera allmänt plan. 
Arvoisa puhemies! Tämä asetus sekä asetus televisio- ja radiotoiminnasta vuodelta 2014, jossa sama määritelmä myös esiintyy, ovat liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa, ja niiden käsittelystä vastaa siis ministeri Harakka. Mutta pidän hyvänä, että näistä asioista käydään keskustelua. Tiedämme kaikki, että liikunnalla on keskeinen rooli terveytemme kannalta, eikä jommankumman sukupuolen liikkuminen tai kilpailu ole toista tärkeämpää.  
Haluan myös nostaa esille, että muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE [Puhemies koputtaa] ovat eri yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa tehneet tärkeätä työtä tämän 100 tasa-arvotekoa ‑hankkeen eteen. 
16.56
Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna
Kosonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tässä täytyy todella kiittää Yleä tästä teosta, minkä he tekivät naisten jalkapalloilun hyväksi ja yleensä urheilun tasa-arvoistamisen hyväksi. Siitä kiitos. 
Tästähän tuli aivan ilmiö, millä tavalla naisten jalkapalloa seurattiin ja kommentoitiin, ja se nosti varmasti meidän kaikkien ajatuksia siitä, miten korkeatasoista naisten jalkapallo on. Mutta niin se on kuulkaa suunnilleen joka lajissa, eli tämä on hyvin paljon siitä kiinni, miten me ajattelemme ja millä tavalla myös media kohtelee näitä eri lajeja. Opetus- ja kulttuuriministeriössä me tietenkin voimme rahoituksen kautta tähän puuttua, ja meillä on valmistumassa uudet apuraha- ja rahoituskriteerit — esimerkiksi järjestöille — joissa vielä tarkemmin otetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat huomioon ensi vuoden alusta.  
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 28-02-2020 15:33