Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 10/2021 rd Plenum Onsdag 17.2.2021 kl. 14.02—19.03

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Regeringens propositionRP 178/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 2/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Ledamot Pirttilahti. 

Debatt
18.45 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Asiana on tosiaankin ydinenergialain sekä Finanssivalvonnan lain muutos, ja tarkoituksenahan tässä on Valtion ydinjätehuoltorahaston hallinnoimien varojen parempi sijoitustoiminta ja monipuolisempi käyttö ja myös tutkimus. Ydinjätehuoltovelvollisille säädettäisiin velvollisuus osallistua sijoitustoimintaan liittyvään riskienhallintaan. Eli ydinjätehuolto yleensä on pitkäjänteistä toimintaa, ja tarkoitus on todellakin, että rahasto voisi hyvin. 

Toinen asia tässä on tietenkin tämä Finanssivalvonnan lain muutos, että Finanssivalvonta valvoisi myös sitten Valtion ydinjätehuoltorahaston sijoitustoimintaa ja tätä sisäpiirirekisteriä. 

Tämä on talousvaliokunnan yksimielinen mietintö yhdellä momenttimuutoksella. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 178/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.