Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 10/2021 rd Plenum Onsdag 17.2.2021 kl. 14.02—19.03

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 6/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.2.2021.