Senast publicerat 16-02-2022 15:24

Punkt i protokollet PR 10/2022 rd Plenum Onsdag 16.2.2022 kl. 14.00

2.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 10/2022 rd
Val

Riksdagen valde Anneli Kiljunen till medlem i social- och hälsovårdsutskottet.