Senast publicerat 05-06-2021 09:02

Punkt i protokollet PR 100/2017 rd Plenum Fredag 6.10.2017 kl. 13.00—13.02

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket

Regeringens propositionRP 95/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 95/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.