Senast publicerat 05-06-2021 15:50

Punkt i protokollet PR 100/2018 rd Plenum Fredag 12.10.2018 kl. 13.01—13.32

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordningsföljden för betalningar till borgenärer i kreditinstitut och vissa värdepappersföretag

Regeringens propositionRP 112/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2018.