Punkt i protokollet
PR
100
2020 rd
Plenum
Tisdag 23.6.2020 kl. 15.40—19.38
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum 23.6.2020. 
Senast publicerat 23-06-2020 20:24