Punkt i protokollet
PR
101
2017 rd
Plenum
Tisdag 10.10.2017 kl. 13.59—17.18
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2018 och lag om ändring av inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 4.10. 
Debatt
16.30
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Työnteon verotus kevenee edelleen tämän hallituksen esityksen myötä, ja se on hyvin myönteinen asia meidän työllisyytemme edistymisen kannalta. Tämä tuloverotuksen keveneminen aiheutuu osin työtulovähennyksen nostamisesta, osa siitä johtuu verotuksen verotaulukon tulorajojen nostosta 1,5 prosentilla sekä osa marginaaliveroprosenttien 0,25 prosenttiyksikön nostamisesta. 
Palkansaajien osalta tämä hallituksen esittämä tuloveroasteikko johtaisi kohtuullisen tasaisiin veronalennuksiin eri tuloluokissa. Esimerkiksi 20 000 euroa vuodessa ansaitseva pienituloinen palkansaaja saisi kylläkin prosenttimääräisesti suuremman veronalennuksen kuin suurituloisemmat palkansaajat, mutta kuitenkin euromääräisesti jonkin verran tai selvästi pienemmän alennuksen kuin korkeammissa tuloluokissa. Herää toki kysymys siitä, voitaisiinko tätä esitettyä työtulovähennyksen profiilia muuttaa vielä enemmän pieni- ja keskituloisia suosivaksi esimerkiksi siten, että sen maksimimäärää korotettaisiin mutta vastaavasti myös poistumaprosenttia nostettaisiin ja pidettäisiin siten tämän veronalennuksen valtiolle aiheuttama kokonaiskustannusvaikutus kuitenkin samana. 
Enemmän huomiota herättää vielä se, että eläkeläisten verotus ei näissä pienimmissä tuloluokissa kevene käytännössä lainkaan tai kevenee korkeintaan aivan mitättömästi, ja kaikkein erikoisinta oikeastaan on se, että pikemminkin kaikkein suurimpia eli yli 10 000 euron kuukausieläkkeitä koskeva verotus kevenee — ja se kevenee jopa enemmän kuin vastaavia palkkatuloja saavien verotus. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 29-04-2019 13:30