Punkt i protokollet
PR
101
2017 rd
Plenum
Tisdag 10.10.2017 kl. 13.59—17.18
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen och 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 10.10.2017 17:22