Senast publicerat 05-06-2021 09:02

Punkt i protokollet PR 101/2017 rd Plenum Tisdag 10.10.2017 kl. 13.59—17.18

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om kombinationsstraff

Regeringens propositionRP 268/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2017.