Senast publicerat 05-06-2021 12:54

Punkt i protokollet PR 101/2017 rd Plenum Tisdag 10.10.2017 klo 13.59—17.18

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstdatasystemet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 134/2017 rd
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

Debatt
16.15 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitys on kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja kannatettava. Tulorekisteri on varmaankin ehkä mittavimpia julkisten palveluiden digitalisaation kärkihankerahalla toteutettavista uudistuksista, ja se on erittäin hyvä asia. Sen uudistuksen tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa nimenomaan yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille ja muille tietoja tarvitseville tahoille. Siitä hyötyvät myöskin palkansaajat. Tämä tulorekisteri on tervetullut uudistus, joka helpottaa tavallisten suomalaisten asiointia viranomaisten kanssa, ja palkansaaja voi jatkossa seurata varmaankin hyvin ajantasaisesti omia tulotietojaan. Kaiken kaikkiaan tämä on myöskin toimintaa sujuvoittava ja byrokratiaa ja normeja purkava ja saa samasta tietokannasta paljon tietoa. Työnantajat pystyvät jatkossa ilmoittamaan henkilöstön palkkatiedot yhdellä kertaa kaikille viranomaisille ja muille tahoille. Tällä hetkellä pitää hakea monesta eri kohteesta niitä tietoja. Kaiken kaikkiaan erittäin kannatettava hallituksen esitys. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.