Senast publicerat 21-09-2021 18:48

Punkt i protokollet PR 101/2021 rd Plenum Tisdag 21.9.2021 kl. 14.01

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Regeringens propositionRP 35/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.