Senast publicerat 21-09-2021 18:48

Punkt i protokollet PR 101/2021 rd Plenum Tisdag 21.9.2021 kl. 14.01

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 45/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.