Senast publicerat 21-09-2021 18:51

Punkt i protokollet PR 101/2021 rd Plenum Tisdag 21.9.2021 kl. 14.01

13.  Regeringens proposition till riksdagen lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Regeringens propositionRP 239/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 239/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.