Senast publicerat 21-09-2021 18:54

Punkt i protokollet PR 101/2021 rd Plenum Tisdag 21.9.2021 kl. 14.01

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—28 i proposition RP 28/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.