Senast publicerat 21-09-2021 19:21

Punkt i protokollet PR 101/2021 rd Plenum Tisdag 21.9.2021 kl. 14.01

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 120/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 120/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.