Senast publicerat 21-09-2021 19:39

Punkt i protokollet PR 101/2021 rd Plenum Tisdag 21.9.2021 kl. 14.01

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 26/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 26/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.