Senast publicerat 21-09-2021 14:45

Punkt i protokollet PR 101/2021 rd Plenum Tisdag 21.9.2021 kl. 14.01

3.  Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

ValVAL 70/2021 rd
Val

Riksdagen valde Mikko Ollikainen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd.