Senast publicerat 04-06-2021 21:44

Punkt i protokollet PR 102/2016 rd Plenum Tisdag 18.10.2016 kl. 13.59—17.23

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om konkurrensrättsligt skadestånd och ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 83/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 83/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.