Punkt i protokollet
PR
102
2016 rd
Plenum
Tisdag 18.10.2016 kl. 13.59—17.23
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2016. 
Senast publicerat 18.10.2016 17:48