Senast publicerat 04-06-2021 22:01

Punkt i protokollet PR 102/2016 rd Plenum Tisdag 18.10.2016 kl. 13.59—17.23

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen

Regeringens propositionRP 102/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2016.