Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 102/2016 rd Plenum Tisdag 18.10.2016 kl. 13.59

3.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

LagmotionLM 43/2016 rdSilvia Modig vänst m.fl. 
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen har 13.10.2016 föreslagit att ärendet remitteras till lagutskottet. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.10.2016. 

Under debatten har Tytti Tuppurainen understödd av Aino-Kaisa Pekonen i strid med talmanskonferensens förslag föreslagit att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

Talmanskonferensen har vid sitt sammanträde 14.10.2016 justerat sitt tidigare förslag och föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 

Redogörelsen godkändes. 

Talmanskonferensens förslag "ja", Tytti Tuppurainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 146 ja, 1 nej, 5 avstår; 47 frånvarande
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

Ritva Elomaas /saf anmälan att hon avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.