Punkt i protokollet
PR
102
2016 rd
Plenum
Tisdag 18.10.2016 kl. 13.59
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Riksarkivet och lag om ändring av arkivlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Senast publicerat 18.10.2016 17:32