Senast publicerat 05-06-2021 15:49

Punkt i protokollet PR 102/2018 rd Plenum Onsdag 17.10.2018 kl. 14.01—18.42

15.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart

Regeringens propositionRP 183/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.