Senast publicerat 04-06-2021 21:58

Punkt i protokollet PR 103/2016 rd Plenum Onsdag 19.10.2016 kl. 13.59—16.37

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 69/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2016.