Senast publicerat 06-06-2021 12:37

Punkt i protokollet PR 103/2020 rd Plenum Torsdag 25.6.2020 kl. 12.01—19.38

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 91/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 58/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2020 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 91/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.