Senast publicerat 04-10-2022 21:15

Punkt i protokollet PR 103/2022 rd Plenum Tisdag 4.10.2022 kl. 13.59

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer

Regeringens propositionRP 195/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.