Senast publicerat 24-09-2021 14:06

Punkt i protokollet PR 104/2021 rd Plenum Fredag 24.9.2021 kl. 13.03—13.21

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 119/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2021.