Punkt i protokollet
PR
105
2016 rd
Plenum
Fredag 21.10.2016 kl. 13.00—14.37
5
Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 och till lagar om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016. 
Senast publicerat 21.10.2016 15:34