Punkt i protokollet
PR
105
2016 rd
Plenum
Fredag 21.10.2016 kl. 13.00—14.37
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016. 
Senast publicerat 21-10-2016 15:34