Punkt i protokollet
PR
105
2017 rd
Plenum
Tisdag 17.10.2017 kl. 14.00—17.34
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader och av 3 och 5 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.10.2017. 
Senast publicerat 24-10-2017 09:06