Senast publicerat 05-06-2021 15:07

Punkt i protokollet PR 105/2018 rd Plenum Tisdag 23.10.2018 kl. 14.06—18.17

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Regeringens propositionRP 196/2018 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Om vi inte inom den utsatta tiden hinner gå igenom hela talarlistan avbryts behandlingen av ärendet och fortsätter under dagens plenum efter att de övriga ärendena på dagordningen blivit behandlade. Om debatten om ärendet däremot avslutas före den reserverade tiden gått ut går vi över till nästa ärende på dagordningen, det vill säga ärende 13.  

Debatt
18.05 
Anne Kalmari kesk :

Arvoisa herra puhemies! Valiokunnassamme on useasti keskusteltu siitä, että silloin kun tekniikkaa olisi käytettävissä, asiat pitäisi tehdä mahdollisimman modernilla tavalla, jolloin voisimme säästää hallinnon kustannuksia ja myös helpottaa viljelijän työtaakkaa. Niinpä olemme monesti miettineet sitä ja ehdottaneet ministeriölle, että paikan päällä tehtävistä valvonnoista tulee mahdollisuuksien mukaan siirtyä nykypäivän it-välineitten hyväksikäyttöön aivan älykännyköistä lähtien. Siksi olen erittäin kiitollinen, että ministeriössä on nyt otettu tämä varteen ja uusia tekniikoita — satelliittikuvia, miehittämättömiä ilma-aluksia ja paikkatiedon sisältäviä valokuvia — voi jatkossa käyttää valvontoihin. Tämä säästää viljelijöiltä lukuisia työpäiviä ja auttaa meitä karsimaan hallinnon kustannuksia. 

Toinen iso asia, kohtuullisen kokoinen asia tässä esityksessä on se, että poistetaan byrokratiaa myös aktiiviviljelijän määritelmän osalta. Siellä EU:n päässä on tällainen kieltolista ollut henkilöistä tai organisaatioista, jotka eivät maataloustukea voisi saada, kun omistavat esimerkiksi maneesin tai golfkenttiä tai muuta, ja minusta on hienoa, että tällaiset turhakkeet nyt sieltä otetaan pois. Jos oikeaa viljelyä on, niin se on aivan sama, mitä muuta tällainen henkilö omistaa. 

Mutta ihan tähän samaan yhteyteen haluaisin nostaa sen, että kun Euroopan unionin uusi maatalouslainsäädäntö sitten myöhemmin neuvotellaan, niin siellä meidän täytyy ottaa vakavasti sellainen aktiiviviljelijän määritelmä, jossa jokaisen viljelijän täytyisi saada maataloustuloa esimerkiksi kolmen vuoden periodilla. Meille ei ole hyötyä siitä, että annamme tukea sellaisille asioille, joista ei tule lisäarvoa. Toivon, että tämäkin asia aikanaan menee maaliin. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.