Punkt i protokollet
PR
105
2018 rd
Plenum
Tisdag 23.10.2018 kl. 14.06—18.17
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 23-10-2018 19:27