Punkt i protokollet
PR
105
2020 rd
Plenum
Tisdag 1.9.2020 kl. 14.01—17.06
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 7 på dagordningen.] 
Senast publicerat 07-09-2020 13:28