Senast publicerat 28-09-2021 21:15

Punkt i protokollet PR 105/2021 rd Plenum Tisdag 28.9.2021 kl. 12.02—20.59

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.