Senast publicerat 28-09-2021 21:15

Punkt i protokollet PR 105/2021 rd Plenum Tisdag 28.9.2021 kl. 12.02—20.59

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 143/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.