Senast publicerat 28-09-2021 21:18

Punkt i protokollet PR 105/2021 rd Plenum Tisdag 28.9.2021 kl. 12.02—20.59

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.