Senast publicerat 28-09-2021 21:21

Punkt i protokollet PR 105/2021 rd Plenum Tisdag 28.9.2021 kl. 12.02—20.59

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 152/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.