Senast publicerat 30-09-2021 16:18

Punkt i protokollet PR 105/2021 rd Plenum Tisdag 28.9.2021 kl. 12.02—20.59

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 119/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 27 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 11/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Jag öppnar den allmänna debatten. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.