Senast publicerat 04-06-2021 22:01

Punkt i protokollet PR 106/2016 rd Plenum Tisdag 25.10.2016 kl. 14.04—20.39

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare

Regeringens propositionRP 150/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 150/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.