Senast publicerat 05-06-2021 15:16

Punkt i protokollet PR 106/2018 rd Plenum Onsdag 24.10.2018 kl. 13.59—17.50

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt 15 § i polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 37/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2018.