Senast publicerat 29-09-2021 11:00

Punkt i protokollet PR 106/2021 rd Plenum Onsdag 29.9.2021 kl. 9.59

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 119/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2021 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 11/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 28.9.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Ikraftträdandebestämmelsen 

Arto Satonen föreslog understödd av Rami Lehto att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Arto Satonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Petri Huru /saf avsåg rösta ”nej”. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 119/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.