Senast publicerat 04-06-2021 21:44

Punkt i protokollet PR 107/2016 rd Plenum Onsdag 26.10.2016 kl. 14.03—19.34

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 199/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2016.