Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 107/2020 rd Plenum Torsdag 3.9.2020 kl. 16.02—17.26

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Vanhanen)

Statsrådets skrivelseSR 3/2020 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.