Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 107/2020 rd Plenum Torsdag 3.9.2020 kl. 16.02—17.26

4.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Blomqvist och Skinnari)

Statsrådets skrivelseSR 4/2020 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.