Senast publicerat 06-06-2021 13:51

Punkt i protokollet PR 107/2020 rd Plenum Torsdag 3.9.2020 kl. 16.02—17.26

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 59/2020 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
17.23 
Lulu Ranne ps :

Rouva puhemies! Puolustusvoimat on velvoitettu ympäristöluvittamaan kemikaalien käyttöä ja varastointia ihan normaalisti. Kuitenkin näiden toimijoiden oma varastointi liittyy pääsääntöisesti energian ja varavoiman tuottamiseen kohteissa, joiden sijainti, käyttötarkoitus ja rakenteet ovat salaisia. Kohteiden salassapito on merkittävä kansallinen turvallisuuskysymys. 

Näiden kohteiden lupaprosessia on yritetty tehdä ympäristöviranomaisten kanssa julkiselle tai turvallisuusluokituksen nelostasolle karkeutettuna. Tämä ei kuitenkaan ymmärrettävistä syistä oikein istu ympäristönsuojelulain avoimuusperiaatteisiin. Toisekseen muiden, niin sanottujen julkisten viranomaisten kyky käsitellä leimattua aineistoa on rajallinen. Vaadittavat tilat ja laitteet, kassakaapit, asianhallinta‑ ja muut järjestelmät eivät välttämättä sovellu ei-julkisen aineiston käsittelyyn. 

Arvoisa rouva puhemies! Käsittelyssä olevat muutokset ympäristönsuojelulakiin ovat Puolustusvoimille välttämättömiä, jotta Puolustusvoimat voi täyttää ympäristölainsäädännön sille asettamat toiminnanharjoittajan velvoitteet ja toimivaltainen viranomainen voi tätä valvoa. Soveltamisessa on vielä auki käytännön asioita erityisesti liittyen siihen, miten luokiteltua aineistoa prosesseissa käsitellään, miten ja missä järjestelmissä viranomainen kirjoittaa ja arkistoi luvat ja niin edespäin. 

Puolustusvoimat on aina tehnyt hyvää yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa, ja tämä yhteistyö tulee näiden välttämättömien lakimuutosten myötä paranemaan entisestään. Näiden lakimuutosten merkitys on suurempi kuin tässä salissa ehkä ymmärretään, ja on harmillista, että tästä ei syntynyt enemmän puhetta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.